newss.pl L

newss.pl L

17 marca 2023, 15:30

Grupa Yawal w drodze do zrównoważonego rozwoju staję się częścią Global Compact

Zrównoważony rozwój jest obowiązkiem świadomych przedsiębiorstw, ponieważ jako organizacje tworzące wartość ekonomiczną mają wpływ na rozwój społeczny i środowisko naturalne. Koncepcja ta zakłada dbanie zarówno o wzrost gospodarczy, jak i środowisko oraz jakość życia. Mówi również o tym, że niezwykle ważna jest sprawiedliwość społeczna i kładzie duży nacisk na odpowiedzialność przedsiębiorstw względem otoczenia.

Cele, które wyznacza idea zrównoważonego rozwoju ustanawiają agendę debaty toczącej się na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Język zrównoważonego rozwoju zapewnia wspólną platformę dla organizacji z całego świata – uczy je, w jaki sposób komunikować się ponad podziałam. Pokazuje, w jaki sposób firmy mogą wspólnie stawiać czoła wyzwaniom XXI wieku.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UN Global Compact) to integralna część systemu ONZ z centralą w Nowym Jorku, działającą w ponad 160 krajach. To największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000 r. Skupia firmy współpracujące z ONZ oraz tworzące strategie i działania w oparciu o polityki ONZ, w szczególności w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju i 10 Zasad United Nations Global Compact dotyczących czterech obszarów: prawa człowieka, standardy pracy, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji. Pomaga również lokalnym firmom wypracowywać najlepsze praktyki biznesowe, pozyskiwać oraz wykorzystywać nowe możliwości rozwoju.

Jednym z celów Grupy Yawal w 2023 roku jest kroczenie drogą prowadzącą do zrównoważonego rozwoju. Firma pragnie stać się częścią biznesu wyrównującego szansę i budującego relacje ponad podziałami, ucząc się przy tym od największych organizacji w Polsce, które dołączyły już do Global Compact.

Decyzja o dołączeniu do Global Compact stała się kluczowym krokiem na drodze do osiągnięcia celu jakim jest zrównoważony rozwój w całej Grupie Yawal.  Jest to okazja do uczenia się jak również wzięcia odpowiedzialności. Chcemy, pokazać, że pomimo faktu, iż wyzwanie klimatyczne jest ogromne, to jednocześnie jest realne do zrealizowania, jeżeli stajemy się częścią tego rozwiązania. To poprzez współpracę osiągnięcie tych kosmicznych, z naszej codziennej perspektywy, wyzwań jest możliwe. Aby zainspirowało i pokazało jak w praktyce można zaangażować się na poziomie indywidualnym oraz organizacji – mówi Karolina Mzyk Callias Prezes Yawal SA .

Już od dawna Grupa Yawal kieruje się w stronę neutralności środowiskowej, dlatego dołączyła do programu Climate Positive w ramach Global Compact. Program Climate Positive wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ takich jak; czysta i dostępna energia, innowacyjny przemysł i infrastruktura czy działania w dziedzinie klimatu.

Swoim partnerom Organizacja UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT pokazuje czym jest zrównoważony rozwój, wyznaczając obszary w których należy podjąć działania, aby osiągnąć jego cele; działania na rzecz ograniczenia głodu i ubóstwa na świecie, poprawę jakości życia, edukacji i jedzenia które spożywamy, działania na rzecz umacniania równości płci, poprawa warunków sanitarnych oraz zatrudnienia ludności, zrównoważony rozwój miast i społeczności, wdrażanie idei wykorzystywania energii pochodzącej z zasobów odnawialnych.

Yawal
press box

Źródło: Newss.pl