eyes-1149968_1920

foto: materiały prasowe

Konto usunięte

Konto usunięte

12 kwietnia 2019, 07:00

Vienna Life zwraca uwagę na potrzeby dzieci w nowej kampanii CSR: „Zauważaj”

Ruszyła kampania, która jest wspólną inicjatywą Vienna Life i Powiślańskiej Fundacji Społecznej. „Zauważaj” – hasło kampanii – ma zwracać uwagę na kwestię empatii i wrażliwości na potrzeby tych, dla których start w dorosłość jest trudniejszy niż w przypadku większości z nas.

Od ponad roku Vienna Life współpracuje z Powiślańską Fundacją Społeczną (PFS), która wspiera rodziny z trudną sytuacją materialną i życiową z warszawskiego Powiśla. W trakcie ostatniego roku pracownicy Vienna Life brali udział w licznych akcjach mających na celu wsparcie Fundacji i jej podopiecznych.

Praca na rzecz lokalnej społeczności

Pracownicy Vienna Life dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z podopiecznymi Fundacji. W ramach prowadzonych przez firmę warsztatów w świetlicach dla dzieci i młodzieży jej ambasadorzy przekonują, że warto zmieniać swój los i walczyć o lepszą przyszłość.

„Dzielimy się naszym światem i zainteresowaniami. Przekazujemy m.in. informacje dotyczące prawidłowych nawyków żywieniowych i ich wpływu na zdrowie, pokazujemy, jak wygląda produkcja filmów, oraz dzielimy się wiedzą o obyczajach w innych kulturach. Między innymi w ten sposób wspieramy Fundację w jej staraniach, aby dzieci były otwarte na świat i szukały własnej, lepszej drogi.” – mówi Agnieszka Książek, dyrektor departamentu marketingu Vienna Life TU na Życie S.A.

 „Nasi wolontariusze przeprowadzają również prace porządkowe w placówkach PFS i pomagają Fundacji w działaniach promocyjno-marketingowych” – dodaje.

Nowa kampania: Zauważaj                    

Kampania jest wspólną inicjatywą Vienna Life i Powiślańskiej Fundacji Społecznej. „Zauważaj” – hasło kampanii – ma zwracać uwagę na kwestię empatii i wrażliwości na potrzeby tych dzieci, dla których start w dorosłość jest dużo trudniejszy niż w przypadku większości z nas. Z reguły pod pozorem normalności, kryją się potrzeby od najprostszych, jak ciepły posiłek czy konieczność wsparcia w nauce, a także bezpiecznego miejsca do odpoczynku i wykonania zadań domowych. Kampania ma zwrócić szczególną uwagę na skalę potrzeb oraz fakt, że każdy z nas może, choćby i drobnym gestem, wesprzeć małoletnich podopiecznych świetlic, ich opiekunów oraz działających w świetlicach wolontariuszy. Wystarczy tylko poświęcenie odrobiny uwagi.

Film dokumentalny

Osią kampanii jest film dokumentalny, w którym przeplatają się historie trzech osób: podopiecznej Powiślańskiej Fundacji Społecznej, wychowawcy z Fundacji oraz pracownika Vienna Life. Dzięki temu kwestia uważności została pokazana z różnych perspektyw. Produkcja w założeniu ma pokazać na czym polega działalność Fundacji, z jakimi wyzwaniami mierzą się pracownicy i jakiej pomocy potrzebują. Dodatkowo ma zainspirować ludzi do zwiększonej uważności na innych, przekazywać pozytywny komunikat i zachęcać, aby zaczęli działać na miarę własnych możliwości.

„Na co dzień udowadniamy, że działanie może wiele znaczyć, pomaga, ale też służy jako inspiracja dla firm i ich pracowników. Naszym obowiązkiem jest być uważnym nie tylko na samego siebie, ale również na naszą społeczność. Społeczność, która kieruje się nie tylko rzeczami materialnymi, ale koncentruje się na emocjach, odczuciach, szczerych działaniach i intencjach oraz zauważa podstawowe potrzeby innych” – mówi Małgorzata Michałowicz, członek Zarządu Powiślańskiej Fundacji Społecznej i dodaje – Cieszy nas, że pracownicy Vienna Life doskonale rozumieją ten problem i tak aktywnie wspierają nas w naszej misji i uświadamianiu społeczeństwa”.

Inauguracja kampanii połączonej z prezentacją filmu dokumentalnego, odbyła się 9 kwietnia br. w Warszawie. Ponadto akcję będzie wspierać dedykowana strona www.zauwazaj.pl i intensywna komunikacja w social mediach.

 

 

Zachęta do działania

Społeczna odpowiedzialność biznesu wpisana jest w codzienną działalność Vienna Life, która chętnie angażuje się w akcje społeczne, mające na celu zmianę zachowań społecznych, np. poprzez edukację finansową, ale również wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych i świetlic. Spółka również wspiera i docenia swoich pracowników angażujących się na zasadzie wolontariatu. Działania te są zbieżne z misją grupy Vienna Insurance Group.

„Jesteśmy instytucją finansową, ale równocześnie członkiem społeczności, w której funkcjonujemy. Dlatego wspieramy, promujemy idee i wartości ważne w kontekście poprawy jakości życia, zarówno w wymiarze finansowym, jak i osobistym.” – komentuje Agnieszka Książek.

 

***

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group powstała w 1999 roku. Vienna Life specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz tradycyjnych ubezpieczeniach na życie. Klientom umożliwia uzyskiwanie w dłuższym horyzoncie czasowym niezależności finansowej, a tym samym realizację ważnych celów życiowych. Więcej informacji: www.viennalife.pl

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym w Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń.

Vienna Insurance Group z blisko 25 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze. Więcej informacji: www.vig-polska.pl

Powiślańska Fundacja Społeczna powstała w 1989. Od 30 lat troszczy się o dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych rozpadem, na terenie Śródmieścia Warszawy. Prowadzi programy zapobiegające marginalizacji dzieci, rozpadowi rodzin. Szkoli pracowników społecznych. Jej zespół to doświadczeni psychologowie, wychowawcy i terapeuci. www.pfs.pl;

Kontakt dla mediów:
Biuro Prasowe Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Anna Borowiec
WALK PR | tel: +48 519 020 880
e-mail: viennalife@pressoffice24.pl

Źródło: Redakcja PR