25.7.2019_SmartUp_fot.Anna Liminowicz_WALK-74

foto: materiały prasowe

Redakcja PR

Redakcja PR

25 września 2019, 07:00

Science through English – bezpłatne warsztaty chemiczne dla warszawskich uczniów

Fundacja Grupy Adamed wraz z Urzędem m.st. Warszawy zapraszają uczniów stołecznych szkół średnich na roczny, zaawansowany, a co najważniejsze bezpłatny kurs chemii. Zajęcia prowadzone w języku angielskim w ramach dwóch ścieżek tematycznych, będą odbywać się raz w miesiącu w okresie od października br. do czerwca 2020 roku.

Fundacja Grupy Adamed wraz z Urzędem m.st. Warszawy zapraszają uczniów stołecznych szkół średnichna roczny, zaawansowany, a co najważniejsze bezpłatny kurs chemii. Zajęcia prowadzone w języku angielskim w ramach dwóch ścieżek tematycznych, będą odbywać się raz w miesiącu w okresie od października br. do czerwca 2020 roku.

Fundacja Grupy Adamed intensyfikuje działania na rzecz rozwoju polskiej młodzieży w ramach programu naukowego ADAMED SmartUP, który realizuje nieprzerwanie już od 5 lat. W tym roku kolejni uczniowie, tym razem stołecznych szkół ponadpodstawowych, otrzymają niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w dodatkowych, zaawansowanych lekcjach chemii prowadzonych w języku angielskim. Kurs Science through English umożliwi im nie tylko pogłębienie wiedzy z zakresu chemii fizycznej i organicznej, ale także udoskonalenie umiejętności językowych oraz poznanie specjalistycznej angielskiej terminologii, niezbędnej w przypadku planowania przyszłej kariery naukowej.

Uczestnicy mają do wyboru jedną z dwóch ścieżek tematycznych: biologiczno-chemiczną oraz fizyczno-chemiczną oraz dwa przedziały godzinowe: między 10.00 a 13.30 oraz między 14.00 a 17.30. Zajęcia będą odbywać się w soboty, raz w miesiącu, a poprowadzą je cenieni wykładowcy z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem – absolwent Uniwersytetu Oxfordzkiego, a także pracownik m.in. Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Uniwersytetu St. Andrews.

Udział w kursie pozwoli młodym chemikom na opanowanie zarówno skomplikowanych zagadnień teoretycznych, jak i narzędzi używanych na co dzień przez naukowców – także matematycznych i informatycznych. Ścieżka biologiczno-chemiczna da im szansę m.in. na zrozumienie procesu produkcji nowoczesnych leków, nauczenie się profesjonalnego przeprowadzania eksperymentów i pracy z literaturą naukową. W ramach ścieżki fizyczno-chemicznej natomiast zdradzone zostaną im m.in. tajniki rachunku różniczkowego oraz podstawy elektrochemii i teorii kwantowej. Obie ścieżki tematyczne umożliwiają zetknięcie się z nauką na akademickim poziomie oraz udział w zajęciach laboratoryjnych.

Jak przebiega proces rekrutacji na kurs?

Zapisy na kurs prowadzone są poprzez stronę: https://adamedsmartup.pl/science-through-english/. Zajęcia zostaną poprzedzone testem języka angielskiego – zwolnione będą z niego osoby, które przedstawią certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka na poziomie co najmniej B1. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego na kurs zostaną zaproszone osoby, które najlepiej uzasadnią swoje zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi w formularzu zgłoszeniowym.

Źródło: Redakcja PR